O službě Vyhledávání knih Google
Přehled
Myšlenky a názory
Obecná nápověda

Partnerský program
Pro vydavatele a autory
Připojte se
Partnerská nápověda

Projekt knihovna
Přehled
Partneři z řad knihoven
Nápověda knihovníka

O službě Vyhledávání knih Google

Přehled | Historie | Fakta a fikce

Fakta a fikce

Fikce: Služba Vyhledávání knih Google vám umožní zdarma stáhnout jakoukoli knihu na světě.

Fakt: Služba Vyhledávání knih Google pomáhá vyhledávat uvnitř knih a objevovat knihy. Neumožňuje stahovat nebo číst knihy, aniž byste za ně zaplatili. Pokud naleznete knihu, která stále podléhá autorským právům, uvidíte vždy jen malou část knihy– buď v režimu Zobrazení fragmentu, nebo v režimu Zobrazení ukázkových stánek –, navíc uvidíte odkazy na místa, kde si knihu můžete půjčit nebo zakoupit. Nicméně pokud naleznete knihu, která již autorskému právu nepodléhá, je možné jí zobrazit v režimu Úplné zobrazení knihy. (Další informace o knihách ve veřejném vlastnictví dostupných ve službě Vyhledávání knih Google si můžete přečístzde.)


Fikce: Tvrdíte, že zobrazujete pouze malé fragmenty knih, které podléhají autorským právům, ale mně se zobrazují celé stránky, takže musíte porušovat autorská práva.

Fakt: Kdykoli se vám z knihy chráněné autorskými právy ve službě Vyhledávání knih Google zobrazí více než pouze pár fragmentů, je to z toho důvodu, že se autor nebo vydavatel připojil k našemu Partnerskému programu a poskytl nám svolení zobrazit knihu v režimu Zobrazení ukázkových stánek. Umožňuje vám tak získat o knize dostatek informací k rozhodnutí, zda si ji chcete koupit. Činíme tak s výslovným svolením vydavatele.


Fikce:Pokud kniha stále podléhá autorským právům, je nelegální ji bez oprávnění skenovat.

Fakt: To je pravděpodobně jedna z nejčastějších mylných představ o službě Vyhledávání knih Google a obecně o zákoně na ochranu autorských práv. Pokud je kniha ve veřejném vlastnictví (již se na ni nevztahuje autorskoprávní ochrana), zobrazí se úplný text knihy. Pokud kniha autorskoprávní ochraně podléhá, zobrazí se uživateli pouze základní údaje o knize (např. název knihy a jméno autora), maximálně dva nebo tři úryvky z knihy a informace o tom, ve které knihovně uživatel knihu nalezne nebo kde si ji může koupit. Pokud vydavatelé nebo autoři nechtějí své knihy digitalizovat, stačí říct a my je vyloučíme.

Službu Vyhledávání knih Google jsme navrhli pečlivě, aby se zajistilo, že používání našich knih bude spravedlivé a zcela v souladu se zákonem. Autorské právo je zaměřeno na ochranu a zvyšování hodnoty tvůrčích děl s cílem povzbudit další tvorbu – a tím také zajistit, aby autoři psali a vydavatelé vydávali. Věříme, že když vytvoříme nové možnosti, jak mohou čtenáři hledat a kupovat knihy, pomůžeme jich autorům a vydavatelům prodat více knih. O spravedlivém užívání si můžete více přečíst zde.


Fikce: Tento projekt by byl v pořádku, až na to, že společnost Google nenechá autory a vydavatele vybrat, zda chtějí, aby se jejich kniha objevila ve službě Vyhledávání knih Google, či nikoli.

Fakt: Kterýkoli vydavatel nebo jiný držitel autorských práv může kdykoliv a z libovolného důvodu své knihy ze služby Vyhledávání knih Google jednoduše vyloučit. Detailní popis, jak toho docílíte, jsme umístilisem. Máme také připravený tým podpory, který pomůže všem, kdo to potřebují.

Je dobré mít na paměti, že ve službě Vyhledávání knih Google se za žádných okolností a bez svolení držitele autorskoprávní ochrany nikomu nezobrazí plná stránka knihy, která stále podléhá autorskoprávní ochraně. Pokud nám držitel autorských práv nedal výslovný souhlas, zobrazujeme pouzefragmentytextu.


Fikce: Společnost Google dostává od knihkupců jako Amazon.com zaplaceno za zahrnutí odkazů ve službě Vyhledávání knih Google.

Fakt: Odkazy na knihkupce poskytujeme ve službě Vyhledávání knih Google, protože chceme uživatelům usnadnit koupi knih a nakladatelům jejich prodej. Knihkupci neplatí za zahrnutí odkazů do služby Vyhledáváni knih Google nic a společnost Google nedostává žádné peníze, pokud knihu zakoupíte u jednoho z těchto prodejců.


Fikce: Společnost Google parazituje na knihách, tím že vydělává peníze reklamami na stránkách služby Vyhledáváni knih Google a nedělí se o tyto peníze s držiteli autorských práv.

Fakt: Služba Vyhledáváni knih Google poskytuje obrovské výhody autorům a vydavatelům, přičemž většinu nákladů hradí společnost Google. To je opak parazitování. Reklamy neumísťujeme do výsledků vyhledávání konkrétních knih, pokud nám držitel autorských práv nedal svolení k zobrazení částí knihy a pokud nechce zobrazovat reklamy. Pokud zobrazujeme reklamy, většina zisku je vrácena držiteli autorských práv. Jinými slovy, vyděláváme-li z reklam služby Vyhledávání knih Google, vydělávají i partneři – vydavatelé.

©2011 Google – Domovská stránkaVše o GoogleZásady ochrany osobních údajů